Digitální časomíra TM3.1 - základní verze

 

Základní parametry:

 

·                      spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A

·                      zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm

·                      tři dvoumístné zobrazovače ve žluté barvě

·                      bezdrátový přenos dat z dálkového ovladače ( 433.92 MHz )

·                      zabezpečení přenosu plovoucím kódem

·                      dálkový ovladač s místním lcd displejem

 

Stručný popis funkce a připojení

 

Jádrem elektronické časomíry je řídící jednotka MLD44X1, která provádí zobrazování všech potřebných číselných údajů až na třech dvoumístných ukazatelích, dále umožňuje spouštět , zastavovat a měnit časování a v neposlední řadě i ovládat připojené semafory. Veškerá nastavení činnosti časomíry, včetně změny jasu zobrazovačů a zobrazovaných údajů lze pohotově přizpůsobit okamžitým potřebám z jednoduchého bezdrátového ovladače, který je pro vyšší komfort vybaven podsvětleným lcd displejem. Každá změna je bezprostředně uložena do vnitřní trvalé paměti ( EEPROM  ) v modulu a neztratí se ani po vypnutí. Neposledním úkolem řídící desky je kontrola napájecího napětí 12V po zapnutí s detekcí "zkratu" v datových a napájecích kabelech - SelfTest. Přesto doporučujeme před napájecí zdroj v síťovém přívodu umístit ochrannou pojistku 400mA.

SelfTest je proveden následovně:

            po zapnutí  je změřeno vstupní napětí za ochranným rezistorem na MLD44X1 a pokud je v toleranci ( napěťový úbytek na rezistoru nepřesáhne jistou hodnotu ), sepne relé, jehož kontakty ochranný rezistor přemostí a řídící elektronika rozsvítí zobrazovače. Po celou dobu testování svítí žlutá led na řídící desce.

 

POZN:  pokud po zapnutí zůstane žlutá led rozsvícena, byl zjištěn buď zkrat na některém ze zobrazovačů nebo je napětí 12V mimo toleranci +- 5%. V tom případě doporučujeme odpojit všechny zobrazovače od řídící desky a postupně je připojovat.

 

Upozornění: připojování a odpojování zobrazovačů vždy ve vypnutém stavu, nikdy nerozpojovat / nezapojovat v chodu - hrozí poškození elektronických obvodů. Jakmile zůstane žlutá led po přidání dalšího řádku rozsvícena, popřípadě se nerozsvítí vůbec,  je lokalizována porucha v daném řádku - nejpravděpodobnější příčinou je porucha v připojovacím kabelu nebo jednom z kabelů mezi moduly LD52X380. Rozpojením a výměnou kabelů je porucha většinou odstraněna, zřídkakdy může být porucha i na modulu, v tom případě nám zašlete modul k opravě.

 

 

 

Parametry dálkového ovladače ( dále jen DO )

 

·                     dvouřádkový LCD: napájení 9V baterie

·                     pokud je LCD špatně čitelný, nezobrazuje vůbec nebo zhasíná při odesílání dat, je nutné baterii vyměnit

·                      doporučený rozsah teplot 0°C až 50°C

·                      celkem 5 pamětí textů - uvítací text / logo ( DobryDen ) a čtyř textů ke každé z funkcí 1 až 4

·                      ovládání jasu zobrazovače v 16 úrovních

·                      zapnutí ( aktivace ) DO stiskem libovolného tlačítka ( při stisku * , # , C nebo D bude do časomíry odeslán i příslušný povel – viz možnosti spouštění )

·                      maximální šetření baterie v DO: automatické zhasnutí podsvícení LCD displeje při delší nečinnosti ( cca 20 od posledního stisku tlačítka), po zhasnutí displeje se ovladač vypne úplně

 

Základní operace

 

·                    po zapnutí DO je na horním řádku zobrazeno logo - uvítací text, druhý řádek je prázdný - v tomto režimu lze provádět následující funkce ( DO je v hlavní nabídce )

 

·                    stiskem 1, 2, 3 nebo 4 vstoupíme do režimu vkládání čísla, které má být zobrazeno na displeji v časomíře – viz   1.0 Vkládání čísel a časů

 

·                    stiskem A, resp. B ovládáme jas zobrazovače – viz  3.0 Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    stiskem 8 lze upravovat uvítací text ( logo ) - viz   4.0 Nastavení loga

 

·                    stiskem 9 vstoupíme do speciálního programovacího režimu – viz  5.0 SETUP

 

·                    stiskem  5, *,  #,  C, D nebo 0 lze přepínat semafor, ručně odstartovat čas, vynulovat, zvýšit nebo snížit zobrazované číslo apod. – viz   1.2.1 Rychlé funkce

 

 

 

1.0            Vkládání čísel a časů

 

Při stisku tlačítka 1 až 4 v hlavní nabídce ( logo ) vstoupíme do příslušné funkce 1 až 4

 

  1. Zadání času ve tvaru MINUTY.VTEŘINY s funkcí STARTOVAT po odeslání do časomíry ( stisk tlačítka D po vložení příslušného času )

 

  1. Zadání času ve tvaru MINUTY.VTEŘINY – viz funkce č.1. Po odeslání do časomíry (stisk tlačítka D po vložení příslušného času) nebude čas spuštěn, ale časomíra bude čekat na spouštěcí událost – viz Možnosti spouštění. Touto funkcí č.2 je rovněž možné zadávat čísla zbývajících kol, počtu průjezdů apod.

 

  1. Zadání dvou časů ve tvaru MINUTY-vteřiny_přípravy. Po zadání obou časů stiskněte D – časomíra se spustí a bude odpočítávat čas do startu (vteřiny přípravy). Po uběhnutí této doby provede automaticky START závodu.

 

  1. Zadání dvou časů ve tvaru MINUTY-vteřiny_přípravy. Po zadání obou časů stiskněte D – časomíra se spustí a bude odpočítávat čas do startu (vteřiny přípravy). Po uběhnutí této doby zobrazí údaj MINUTY a bude čekat na spouštěcí událost. Místo minut je možné zadat i počet kol, záleží na výberu spouštěcí události, zda bude měřen čas ( * ) nebo počet kol ( #, C, D )

 

 

1.1            Vkládání času – funkce č.1

 

·                    po stisku 1 je zobrazen na prvním řádku příslušný text funkce, např. Cas  M.s

·                    na druhém řádku LCD je ??.?? a na prvním znaku bliká kursor, je připraveno k zadávání číselné hodnoty.

·                    stiskem * vkládání čísla ukončíme a DO se vrátí do hlavní nabídky ( zobrazeno logo )

·                    postupným zadáním čísel 09 vložíme novou hodnotu, kterou stiskem D odešleme do časomíry ( časomíra bude spuštěna ), současně se vrátíme do hlavní nabídky v DO.

·                    tlačítko # má funkci oddělovače minut . vteřin, minuty mohou být maximálně dvoumístné číslo, po kterém následuje tečka a vteřiny, které mohou být rovněž dvoumístné.

·                    tlačítko * vymaže předchozí znak ( nalevo od kursoru ) a kursor se posune o jedno místo vlevo, při stisku * na první pozici se vrátíme do hlavní nabídky

·                    zadáme-li jen minuty, po odeslání do časomíry budou vteřiny vynulovány

( příklad: odešleme-li 7, bude to stejné jako 07.00 )

 

Příklad: po stisku 1  v hlavní nabídce přejdeme k funkci č.1. Na LCD bude zobrazeno například:

 

                                      Cas  M.s

                                      ??.??

 

 

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku ?. Stiskneme-li nyní D, časomíra se vypne a zobrazovače zhasnou.

 

Chceme-li nyní zobrazit a spustit nový čas, vložíme údaj, např. 27 minut a 50 vteřin ( 27.50 ) a stiskneme D.

 

Vždy po stisku  D  bude časomíra spuštěna z nové hodnoty. Bude-li zadáno 00.00 bude čas čítán směrem nahoru, jinak směrem dolu ( časování bude vždy zastaveno při 00.00 , při čítání směrem nahoru bude maximálně zobrazeno 99minut a po přetečení z 99.59 do 00.00 bude čas zastaven).

 

Podle toho, jaký režim čítání máme zvolený ( viz Setup ) bude čas zobrazován buď jen v minutách ( zbývající minuty ) nebo minuto-vteřinové zobrazování. Rozdíly v zobrazování jsou patrné z níže uvedeného příkladu.

 

 

Příklad: odešleme čas 01.23 ( jedna minuta + dvacettři vteřin )

 

·        v režimu na celé minuty bude zobrazeno 02 dokud nebude čas 01.00, pak bude zobrazeno 01 dokud nebude čas 00.00, kdy bude zobrazeno 00 ( zaokrouhleno vždy směrem nahoru )

·        v režimu minuto-vteřinovém bude po odeslání 01.23 zobrazeno 01  minut a v okamžiku, kdy bude čas 00.59 budou zobrazovány již vteřiny 59 , 58 , 57 … 00

 

 

Nastavení režimu zobrazování času – čísla parametrů ( viz kap. Setup )

 

89+34  ... režim na celé minuty ( vteřiny nebudou zobrazovány ), zaokrouhlováno vždy směrem

               nahoru, tj. místo vteřin 01 až 59 ukazuje o minutu více, než je v čítači minut.

 

 Příklad:   čas 00.59, na zobrazovačích bude 01 minut, čas 00.01 … zobrazuje 01 minut,

                 00.00 zobrazuje 00 minut

 

 

89+35  ... minuto-vteřinový režim ( pokud bude 0 minut, budou zobrazovány vteřiny ),

 

 Příklad:   čas 00.59, na zobrazovačích bude 59 vteřin,

                 čas 01.30 … zobrazuje 01 minutu,

                 čas 00.00 … zobrazuje 00

 

Zobrazení jednociferných čísel je možné buď ve tvaru 0X nebo se zhasnutým levým zobrazovačem.

 

 

Podrobnosti naleznete rovněž v kapitole Setup – seznam podporovaných parametrů.

 

 

 

1.2            Vkládání čísla – funkce č.2

 

·                    po stisku 2 je zobrazen na prvním řádku příslušný text funkce, např. Kola

·                    na druhém řádku lcd je vpravo dole * upozorňující nás, že po odeslání nebude čas spuštěn ihned, ale až po ručním spuštění – 1.2.1 Rychlé funkce

·                    dále je na druhém řádku LCD opět ??.?? a na prvním znaku bliká kursor – funkce tlačítek a postup zadávání je stejný jako u funkce č.1.

·                    po zadání číslo odešleme stiskem D do časomíry ( časomíra nebude spuštěna , čekání na spouštěcí událost), v DO se vrátíme do hlavní nabídky.

 

 

Příklad:  požadujeme odstartování ručně, na DO stiskneme 2  v hlavní nabídce a přejdeme k funkci

              č.2. Na LCD bude zobrazeno:

 

 

                                      Kola

                                      ??.??    *

 

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku ?. Stiskneme-li nyní D, časomíra se vypne a zobrazovače zhasnou (nebude možné použít spouštěcí událost).

 

Chceme-li nyní zobrazit a spustit nový čas, vložíme údaj, např. 27 minut a 50 vteřin ( 27.50 ) a stiskneme D.

 

Po stisku  D  bude na zobrazovačích zobrazena odeslaná hodnota a časomíra bude čekat na ruční odstartování. Bude-li zadáno 00.00 bude čas po spuštění čítán směrem nahoru, jinak směrem dolu ( časování bude vždy zastaveno při 00.00 , při čítání směrem nahoru bude maximálně zobrazeno 99minut a po přetečení z 99.59 do 00.00 bude čas zastaven).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1               Rychlé  funkce

 

 

Princip spouštěcích událostí a co to vlastně je spouštěcí událost

 

Po stisku tlačítka *, #, C, D, 0 na ovladači a to i ve vypnutém stavu ( zhasnutý lcd ) je ihned z DO odeslána spouštěcí událost ( stisk tlačítka, v události je uložen scan kód stisknutého tlačítka ). Časomíra tuto událost přijme a pokud je na ni připravena ( čeká na ruční odstartování ), pak je podle toho provedena následná akce.Podstatné přitom je, jaké tlačítko z uvedeného seznamu spouštěcích událostí je použito jako první bezprostředně po funkcích č. 2 a 4.

 

 

 

 

Seznam spouštěcích událostí

 

 

* ...  Měření času ( po stisknutí * se rozsvítí zelený semafor a bude čítán čas, směr čítání je určen vstupní hodnotou ), po odstartování již nelze čas nijak zastavit ani ovlivnit, stisk #, C, D nebo 0 nebude mít žádný účinek, změna je možná pouze novým zadáním - funkce 1 až 4.

 

 

# … Počítání kol (po stisknutí # se rozsvítí zelený semafor a již nebude možné spustit čítání času, zvýšení , snížení nebo nulování údaje je možné už jen ručně stiskem příslušného tlačítka #, C, D, 0) Po stisku # se údaj na displeji nezmění, časomíra však dostane informaci, že nemá sama čítat čas a hodnota na displeji se bude měnit jen stiskem tlačítek na DO.

 

tlačítka C, D, 0 mají stejný vliv jako #, tj. bude přepnuto na ruční ovládání displeje. Současně bude hodnota na displeji změněna v souladu s funkcí tlačítka.

 

·  C … údaj na displeji se zvýší o 1 ( max. 99  a pak 0 )

·  D … údaj na displeji se sníží o 1 ( min. 0 – podtečení nelze realizovat )

·  0 … displej bude vynulován a semafor se přepne na červenou

 

Zvláštní pozornost zasluhuje tlačítko 5, kterým je možné přepínat semafor nebo blikat displejem – podrobnosti v kapitole  5.0 Setup – parametry 89+36 a 89+37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3            Vkládání dvou časů současně – funkce č.3

 

·                    po stisku 3 V hlavní nabídce je zobrazen na prvním řádku příslušný text funkce, např. 2Casy  Mp  

·                    na druhém řádku LCD je ??-?? a na prvním znaku bliká kursor – funkce tlačítek a postup zadávání je obdobný předchozím funkcím.

·                    Syntaxe: Minuty   Vteřiny_před_startem

·                    oddělovačem je nyní pomlčka ( - ) místo tečky ( viz funkce 1 a 2 ), což nás upozorňuje na zadávání 2 časů, prvním je čas závodu v minutách, druhým čas přípravy ke startu ve vteřinách ( kolik vteřin nám zbývá do startu )

·                    stiskem D odešleme nastavené časy do časomíry a vteřiny před startem, tj. čas přípravy (nažhavení) je spuštěn z hodnoty za pomlčkou k 0 ( časování z odeslané hodnoty k 0, místo 0 budou zobrazeny minuty závodního času, semafor  se přepne na zelenou a čas v minutách bude odpočítáván )

·                    velký vliv na tuto funkci má nastavení režimu zobrazování času ( 89+34 resp. 89+35 )

 

 

1.3.1                Nastavení režimu zobrazování času – parametry 34, 35, 22 a 23

 

 

89+34  ... režim na celé minuty ( po uběhnutí času přípravy se zobrazí čas závodu, vždy v minutách se zaokrouhlením na celé minuty směrem nahoru, semafor se přepne na zelenou a případně zabliká displej, pokud je nastaven parametr 89+27 – možnosti viz Setup )

 

 Příklad:   nastavení času závodu na 40 minut a času přípravy 5 vteřin, odešleme 40-05,

                 na zobrazovačích proběhne 05 , 04 , 03 , 02 , 01

                 po uplynutí těchto 5 vteřin se přepne semafor na zelenou,  zobrazí 40 minut

                 a displej zabliká, pokud je blikání povoleno – parametr 89+27 ( viz Setup ).

                 Po odstartování svítí celou minutu na displeji údaj 40, poté další minutu 39, …

     Poslední minutě odpovídá údaj 01 a poté se časování zastaví a zůstane svítit 00.

 

 

89+35  ... minuto-vteřinový režim ( pokud bude 0 minut, budou zobrazovány vteřiny ),

 

Příklad:    nastavení času závodu na 40 minut a času přípravy 5 vteřin, odešleme 40-05,

                 na zobrazovačích bude po vteřině 05, 04, 03, 02, 01, místo 00 ukáže 40 minut,

                 semafor přepne na zelenou a displej zabliká, pokud je blikání povoleno – viz Setup.

                 Na časomíře se na vteřinu zobrazí 40, poté svítí jednu minutu údaj 39, další minutu údaj

                38 atd. Poslední minuta je zobrazována po vteřině.

 

Parametrem 89+22 můžeme levou nulu ( desítky ) trvale zhasnout, hodnota menší než 10 pak bude zobrazována jen na jednom digitu, naopak po 89+23 budou vždy svítit obě místa.

 

 

Příklad:   požadujeme: čas závodu 20 minut, příprava 10 vteřin, odstartování automatické po

               uplynutí času přípravy. Použijeme funkci č.3 :

 

 

                                      2Casy Mp

                                      ??-??       

 

A zadáme 20-10 a stiskneme D.

 

                                      2Casy Mp

                                      20-10       

 

 

Po odeslání bude svítit červený semafor po dobu 10 vteřin, na displeji proběhne 10, 9, … 1, tj. dokud neuběhne čas přípravy na start, pak přepne na zelený semafor, zobrazí čas závodu 20 a ten bude postupně odečítán do 0, kdy se časování zastaví.

 

Pokud budou výchozí minuty 0 ( místo 20 z příkladu čas závodu 0 ), nebude čas odečítán, ale naopak přičítán. Časování se pak zastaví až při přetečení z 99.59 na 00.00.

 

 

1.3.2                Vypnutí časomíry a zhasnutí zobrazovačů

 

Vypnutí časomíry je možné z libovolné funkce 1 až 4. Níže uvedený ilustrativní příklad pro funkci č.3 platí i pro ostatní funkce.

 

Příklad: stisknutím 3 z Hlavní nabídky se nám na lcd zobrazí:

 

                                      2Casy Mp

                                      ??-??       

 

Kursor bude blikat na druhém řádku na první pozici, t.j. na znaku ?. Stiskneme-li nyní D, časomíra se vypne a zobrazovače zhasnou (nebude možné použít ani spouštěcích událostí). Jediné, co bude svítit je červený semafor – identifikace provozuschopnosti. Pro delší dobu nečinnosti prosím vypínejte napájecí zdroj síťovým vypínačem.

 

 

 

 

 

 

1.4            Vkládání dvou časů a ruční startování – funkce č.4

 

·                    po stisku 4 V hlavní nabídce je zobrazen na prvním řádku příslušný text funkce, např. 2Casy  Mp , vpravo dole na spodním řádku je zobrazena * - ruční startování, viz fce 2.  

·                    na druhém řádku LCD je opět ??-?? a na prvním znaku bliká kursor – funkce tlačítek a postup zadávání je obdobný funkci č.3 s tím rozdílem, že po uplynutí času přípravy čeká časomíra na spouštěcí událost – viz 1.2.1 Rychlé funkce.

·                    Syntaxe: Minuty   Vteřiny_před_startem

·                    stiskem D odešleme nastavené časy do časomíry a vteřiny před startem, tj. čas přípravy (nažhavení) je spuštěn z hodnoty za pomlčkou k 0 ( časování z odeslané hodnoty k 0, místo 0 budou zobrazeny minuty závodního času a časomíra bude čekat na spouštěcí událost, po které se semafor přepne na zelenou a časování závodu bude zahájeno )

·                    opět velký vliv na tuto funkci má nastavení režimu zobrazování času ( 89+34 resp. 89+35 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.0            Změna textu

 

·                    pokud se nacházíme v nastavení časů, viz funkce 1 až 4 ( kap. 1.1 až 1.4 ) a stiskneme C, přejdeme k editaci textu na horním řádku lcd, kursor bliká na prvním znaku textu

·                    stiskem C ukončíme nastavení textu a vrátíme se zpět na začátek k nastavení času

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo (z prvního znaku - návrat do nastavení času)

·                    D uložení nového textu do EEPROM v ovladači a návrat do nastavení času

·                    C návrat do nastavení času bez uložení upravovaného textu.

·                    stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu, např. jedním stiskem 2 zadáme znak A na pozici kursoru, přičemž se kursor neposune, dalším stiskem 2 přepíšeme znak na B, dalším stiskem na C a t.d. - následují malá písmena a b c. Stiskneme-li jiné číslo než 2, kursor se posune a současně na novou pozici bude vložen příslušný znak. Požadujeme-li zadat např. AB po stisku 2, posuneme kursor jedním stiskem # o jedno místo vpravo.

·                    pokud chceme vložit mezeru, stiskneme 1

 

 

 

 

 

 

 

 

3.0            Ovládání jasu zobrazovače

 

·                    funkce je přístupná jen z hlavní nabídky

·                    jedním stiskem A zvýšíme jas o jeden stupeň, držením tlačítka se jas dále nezvyšuje

·                    stiskem B o jeden stupeň jas snížíme

·                    poslední nastavení jasu je uložené v paměti EEPROM v řídící desce MLD44X1

 

 

 

 

 

 

 

4.0            Nastavení loga

 

·                    pokud jsme v Hlavní nabídce , pak stiskem 8 vstoupíme do nastavení loga ( uvítacího textu, např. DobryDen ), na horním řádku lcd je upravovaný text, dolní řádek lcd je prázdný, kursor bliká na prvním znaku loga, stiskem C nastavení ukončíme bez uložení a vrátíme se do Hlavní nabídky .

·                    #  posun kursoru o jedno místo vpravo

·                    *  posun kursoru o jedno místo vlevo ( z prvního znaku - ukončení a návrat do Hlavní nabídky )

·                    D uložení nového loga a návrat do Hlavní nabídky

·                    C návrat do Hlavní nabídky bez uložení

·                    stiskem 0 - 9 vkládáme písmena abecedy stejným způsobem jako píšeme SMS na mobilu - podrobnosti v kap. 2.0  Změna textu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0            SETUP – konfigurace řídící desky MLD44X1

 

Tato funkce byla doplněna na základě praktických zkušeností s předchozími typy zobrazovačů, kdy v případě změny v zobrazení bylo nutné provést nastavení v jumperech přímo na řídící desce, což nebylo příliš flexibilní. Nyní je umožněno provádět veškeré změny přímo z dálkového ovladače.

 

 

Funkce SETUP je přístupná stiskem 9 z Hlavní nabídky. Po stisku se vždy zobrazí:

 

                                      SETUP

                                      00+00    !

 

 

Zadání čísla funkce ( parametru ) je totožné s vkládáním časů a čísel. Text SETUP není možné změnit.Stiskem D je nastavený parametr odeslán do časomíry ( displej krátce zabliká, pokud není zhasnutý ) a DO se vrátí do hlavní nabídky. Oddělovačem je tentokrát znaménko + a číslo vlevo před znaménkem určuje číslo základní funkce, číslo za znaménkem číslo podfunkce ( parametru ).

 

 

 

Příklad:  stiskem 9 vstupíme do SETUPU ( vpravo dole je zobrazen ! , čímž máme zřetelnou identifikaci, že se nacházíme v systémovém nastavení, které má vliv na chování časomíry.

 

    Nyní zadáme parametr 89+22 a stiskneme D.

 

                                      SETUP

                                      89+22    !

 

Zobrazovače v časomíře budou přepnuty do režimu se zhasnutým levým digitem, pokud má zobrazovat 0, tj. místo 02 bude jen zobrazeno 2, 01 … jen 1 a místo 00 jen 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1            Seznam zatím podporovaných parametrů

 

 

1.     Výběr znakové sady a tvarů vybraných čísel

 

89+10 ...  znaková sada č.0 – digitální tvary číslovek

 

89+11 ...  znaková sada č.1 – zakulacené tvary číslovek

 

89+12 ...  jen pro sadu č.1 – jednička bez praporku

 

89+13 ...  jen pro sadu č.1 – jednička s praporkem

 

89+14 ...  jen pro sadu č.1 – čtyřka se zkrácenou pravou nožkou

 

89+15 ...  jen pro sadu č.1 – plná čtyřka

 

89+16 ...  jen pro sadu č.1 – pětka bez praporku

 

89+17 ...  jen pro sadu č.1 – pětka s praporkem

 

89+18 ...  platí pro obě sady – sedmička bez praporku

 

89+19 ...  platí pro obě sady – sedmička s praporkem

 

 

2.     Formát  zobrazovaných dat, blikání displeje

 

89+20 ...  při ručním nulování nebo dokončení časování nebude displej blikat

 

89+21 ...  při ručním nulování nebo dokončeném časování ( do 00.00 ) displej krátce zabliká

 

89+22 ...  nebude zobrazovat 0 v desítkách ( na displeji bude 0 , 1 , … 9 , 10 … )

 

89+23 ...  čas / údaj bude vždy zobrazen na 2 místech ( 00 , 01 , … )

 

89+24 ...  displej nebude blikat při ruční změně čísla ( C , D )  

 

89+25 ...  displej zabliká při ruční změně čísla ( C , D po funkcích č.2 a 4)  

 

89+26 ...  displej nebude blikat při startu  

 

89+27 ...  displej zabliká při startu ( odstartování ať automatické nebo ruční )   

 

89+28 ...  displej nebude blikat po odeslání času přípravy před startem funkcemi č.3 a 4  

 

89+29 ...  displej zabliká při zahájení odpočtu času přípravy ( vteřiny před startem )

 

 

3.     Citlivost spouštěcích událostí, povolení zobrazování vteřin

 

89+30 ...  půl vteřiny blokuje přijetí stejné události po sobě, po této době je příjem povolen

 

89+31 ...  jednu vteřinu blokuje přijetí stejné události po sobě

 

89+32 ...  dvě vteřiny blokuje přijetí stejné události po sobě

 

89+33 ...  tři vteřiny blokuje přijetí stejné události po sobě, tím je zabráněno nechtěnému načítání několika kol po vícerém stisku tlačítka C, resp. D ( po funkcích č.2 a 4 )

 

 

89+34  ... režim na celé minuty ( vteřiny nebudou zobrazovány ), zaokrouhlováno vždy směrem

               nahoru, tj. místo vteřin 01 až 59 ukazuje o minutu více, než je v čítači minut.

 

 

 Příklad:    čas 00.59, na zobrazovačích bude 01 minut,

                  čas 01.01 … zobrazuje 02 minuty

                  čas 01.00 … zobrazuje 01 minutu

                  čas 00.01 … zobrazuje 01 minutu,

                  čas 00.00 … zobrazuje 00 minut

 

 

 

89+35  ... minuto-vteřinový režim ( pokud bude 0 minut, budou zobrazovány vteřiny ),

 

 

 Příklad:   čas 00.59, na zobrazovačích bude 59 vteřin,

                 čas 01.30 … zobrazuje 01 minutu,

                 čas 01.01 … zobrazuje 01 minutu

                 čas 01.00 … zobrazuje 01 minutu

                 čas 00.00 … zobrazuje 00

 

 

89+36 ...  nastavení vlivu tlačítka 5 – po stisku zabliká displej

 

89+37 ...  nastavení vlivu tlačítka 5 – po stisku přepne semafor

 

89+38 ...  alternativní funkce žluté led na řídící desce MLD44X1 – 1x blikne při přijetí platných dat z DO, pokud mají vliv na nějakou funkci nebo nastavení

 

89+39 ...  alternativní funkce žluté led - blikne s každým odesláním jakýchkoliv dat z DO bez

               ohledu na to, zda bude provedena návazná akce, tj. zda je povolena či aktivována

             ( vhodné při ověření funkčnosti ovladače nebo pro detekci jiné sady či jiného ovladače )

 

 

4.     Nastavení rychlosti a doby blikání displeje

 

Parametry 4047 určují rychlost blikání, 48 a 49 dobu blikání

 

89+40 ... rychlost blikání - nejpomalejší

 

89+41 , 89+42 …. 89+46 ... blikání se zrychluje

 

89+47 ... nejrychlejší blikání

 

89+48 ... bude blikat 1 vteřinu

 

89+49 ... bude blikat 2 vteřiny

 

 

 

5.     Doplňkové funkce

 

89+50 ... pokud je nastaven parametr 53, bude střída blikání vteřin 1:1

 

89+51 ... pokud je nastaven parametr 53, bude střída blikání vteřin 1:2

 

89+52 ... blikání vteřin vypnuté - při zobrazování vteřin displej nebliká

 

89+53 ... blikání vteřin zapnuté  - při zobrazování vteřin displej s každou vteřinou blikne

 

 

 

 

Vyhrazujeme si právo na postupné rozšiřování seznamu o další parametry. Kompletní seznam bude vždy uveden v příslušné dokumentaci

 

 

 

www.selfcontrol.cz