1.    Elektronická magnetovací a odmagnetovací jednotka - parametry

 

-         Vstupní napájecí napětí v rozsahu 120 až 150V AC, pojistka 5A ve vstupní eurovidlici, pojistka 400mA na zadní straně boxu chránící elektronický modul.

-         Prosvětlený zelený vypínač s doutnavkou a modrou LED kontrolkou zapnutí..

-         Výstupní eurozásuvka pro magnetku ( 110V DC ).

-         Dva otočné ovladače pro optimalizaci odmagnetovacích pulsů.

-         Dvě tlačítka, magnetování a odmagnetování s příslušnými LED kontrolkami.

 

2.    Otočné ovladače - nastavení frekvence a délky demagnetizace

            Frekvenci (rychlost) přepínání lze podle potřeby měnit otáčením ovladače FREKVENCE - otáčením vpravo se pulsy zkracují, frekvence přepínání zvyšuje, doleva směrem k nule naopak snižuje.

            Počet cyklů lze podle potřeby upravit ovladačem POČET CYKLŮ. Otočením vpravo se cykly přidávají – odmagnetování bude delší, avšak účinnější.

Odmagnetování je možné zahájit pouze v režimu zapnutého magnetování. Otáčení ovladačů nemá vliv na právě probíhající odmagnetování, změna bude patrná až při dalším odmagnetování.

 

 

3.    Tlačítka MAGNETUJ a ODMAGNETUJ

Funkce DOČIŠTĚNÍ ( slabé odmagnetování ) – po právě vykonané demagnetizaci, pokud je opětovně stisknuto ODMAGNETUJ do cca třech vteřin po ukončení odmagnetizace.

 

Ceník a návody k odmagnetovacím panelům a modulům zde...

 

www.selfcontrol.cz