WDT2USBX - USB watchdog s čítačem restartů
TABULKA 1 - podporované příkazy
 wdtXXXXs nastavení timeoutu XXXX sec, rozsah od 1 do 9999 sec.  
 wdtporYYYYs nastavení prvního timeoutu po zapnutí, rozsah 1 až 9999 sec.
 wdtlevelXXXXms šířka resetovacího / vypínacího pulsu, X v rozsahu 100 až 9900 ms
 @RESET=XXXXs za X vteřin resetuje / vypne, rozsah 1 až 9999, odpočet nelze zastavit
 wbreaks zastavení časování timeoutu, nastavení uloženo do Flash  
    * spuštění časování jen po přijetí dalšího příkazu wdtXXXXs  
 @AlSET=XXXXs vypne počítač a zapne jej až za  X minut, přesnost času 5%  *)
wdtechoXXXs nastaví čítač restartů na hodnotu R, s každým restartem je čítač o 1
    snížen dokud není 0. Po přijetí wdtXXXXs je opět čítač=R.  
 pinXXXX&s nastavení číselného hesla - pinu, maximálně 10 znaků, minimálně 1
Příklad:  pin1234567&s ... nastaví heslo 1234567
! Nyní je nutné před každým příkazem uvádět heslo v tomto tvaru !
pin1234567&wdtXXXXs Příklady: pin1234567&wdt180s
pin1234567&wdtporYYYYs pin1234567&wdtpor900s
pin1234567&wdtlevelXXXXms pin1234567&wdtlevel500ms
pin1234567&wbreaks pin1234567&wbreaks
pin1234567&@RESET=XXXXs pin1234567&@RESET=10s
pin1234567&@AlSET=XXXXs pin1234567&@AlSET=1440s (zapne za 24h)
! Nebude-li heslo platné, nebude watchdog příkaz akceptovat !
ZMĚNA HESLA:     pin1234567&pinXXXX&s
provede nastavení nového hesla XXXX
obecně: pin staré heslo &pin nové heslo &s  
DEAKTIVACE HESLA:    pinXXXX&pin&s  ... kde XXXX je původní heslo
bezprostředně po tomto příkazu bude heslo odstraněno z Flash a příkazy lze zadávat ve
zkráceném tvaru - viz TABULKA 1 ( prefix pinXXXX&  je ignorován )    
POZN:  po každém příkazu, který má vliv na nastavení do Flash je nutné počkat 1 vteřinu,
než odešlete další příkaz, jinak nebude akceptován (probíhá ukládání do Flash)
Příkazy ukládající nastavení do Flash
wdtXXXXs  ( nastaví jen povolovací bit časování timeoutu, příkaz wbreaks naopak bit nuluje )
wdtporYYYYs wbreaks wdtechoXXXs pinXXXX&s wdtlevelXXXXms  
Potvrzení přijetí příkazů watchdogem
 wdtXXXXs led 1x dlouze blikne  ostatní příkazy  - příslušná led 2x blikne
Dodatek: od nás dostanete watchdog s neaktivovaným heslem
Důležitá poznámka: pro správnou činnost watchdogu musí být oba konektory zapojeny v počítači.