SelfcontrolPropojení LED modulů v jednom řádku ( produktu )
( zleva: jednotky haléřů, desítky hal, jednotky Kč, desítky Kč )

Obr.1 Zadní pohled na LED moduly ( odpojeno od řídící jednotky, IN u desítek Kč nezapojen ).Obr.2 Zadní pohled na LED moduly, které jsou již připojeny k řídící jednotce ( kabel 2 = 2. řádek ).Obr.3 Svítící červený řádek ( výška číslic 28cm LED to LED, 4 moduly volně ložené ).